ZAŠTITA PRIVATNOSTI BIPACARD, BCdigital & BIPA BACKSTAGE

 

Zaštita podataka nam je vrlo važna. Mi poštujemo Vašu privatnost. Zbog toga Vas u daljnjem tekstu informiramo o obradi osobnih podataka prilikom korištenja naše potrošačke kartice. BIPA je Voditelj obrade osobnih podataka te je odgovoran za pridržavanje odredbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR). Naše postupanje u zaštiti podataka usklađeno je s važećim pravilima o zaštiti podataka.

1. Uvodne odredbe

Ove odredbe odnose se i primjenjuju na sve osobne podatke koje BIPA obrađuje od svojih ispitanika.

1.1 Osobni podaci i načela obrade:

Osobni podaci su svi podaci, koji se osobno odnose na Vas.

BIPA obrađuje Vaše osobne podatke kod sljedećih aktivnosti:

 • korištenjem BIPA Card ili BIPO club kartice
 • korištenjem BC digital kartice
 • sudjelovanjem u nagradnim igrama i natječajima
 • učlanjenjem u BIPO klub
 • posjećivanjem naših web stranica
 • korištenjem kolačića
 • korištenjem usluga BIPA Backstage i objavama na društvenim mrežama
 • slanje promidžbenih poruka  i primanje Newslettera ukoliko na to pristane u sklopu web stranice BIPA Parfemi (bipaparfemi.hr) ili BIPO kluba (bipoklub.hr)
 • istraživanja tržišta
 • provođenja videonadzora u našim prodavaonicama

 

U nastavku ćemo detaljnije objasniti na koji način i u koje svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke i na koji način kao ispitanik možete ostvarivati Vaša prava u pogledu istih.


1.2. Načela obrade osobnih podataka

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Navedeno uključuje informacije kao što su Vaše ime, godine starosti, adresa, telefonski broj, datum rođenja, adresa e-pošte, IP adresa ili korisničko ponašanje. Informacije koje se ne mogu (ili mogu samo uz nerazmjeran napor) povezati s Vašom osobom, npr. kroz anonimiziranje podataka, nisu osobni podaci. Obrada osobnih podataka (npr. prikupljanje, dohvat, uporaba, pohrana ili prijenos) uvijek zahtijeva pravnu osnovu ili Vašu privolu.
Obrađeni osobni podaci bit će izbrisani čim svrha obrade bude ispunjena te ne postoji zakonski propisana obveza čuvanja koje se potrebno pridržavati.

U slučaju da obrađujemo Vaše osobne podatke radi pružanja određenih ponuda, molimo niže pronađite informacije o konkretnim procesima, opsegu i svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi za obradu te odgovarajućem razdoblju pohrane podataka.

1.3 Voditelj obrade

Voditelj obrade podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR) i drugih zakonskih zahtjeva u vezi sa zaštitom podataka, jest:

BIPA d.o.o. Zagreb, Vodovodna 20a

Tel.: 0800 20 20 30

E-pošta: bipa@bipa.hr

1.3. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenika za zaštitu osobnih podataka BIPE (Karsten Kinast) moguće je kontaktirati kako slijedi:
E-pošta: zastita-podataka@bipa.hr

1.4. Vaša prava kao ispitanika

1.4.1 Ako se Vaši osobni podaci obrađuju, Vi ste ispitanik u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i na Vas se primjenjuju sljedeća prava:

• Sukladno članku 15. GDPR-a, možete zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.
Konkretno, možete ishoditi informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni, predviđenom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, izvoru podataka ako ih nismo mi prikupili, o prijenosu u treće zemlje ili međunarodne organizacije, te o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila i, gdje je to primjenjivo, smislenim informacijama o logici navedenog.

• Sukladno članku 16. GDPR-a, možete bez odgađanja zahtijevati ispravak netočnih podataka ili dopunu Vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas.

• Sukladno članku 17. GDPR-a, možete zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, uz uvjet da obrada istih nije nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi ispunjenja pravne obveze, zbog javnog interesa, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

• Sukladno članku 18. GDPR-a, možete zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ako više ne trebamo podatke, te ako se protivite njihovom brisanju zbog Vaše potrebe za postavljanjem, ostvarivanjem ili obranom pravnih zahtjeva. Također imate pravo iz članka 18. GDPR-a i ako ste uložili prigovor na obradu sukladno članku 21. GDPR-a.

• Sukladno članku 20. GDPR-a, možete zahtijevati da se osobni podaci koje ste nam pružili zaprime u strukturiranom, važećem i strojno čitljivom formatu, ili možete zahtijevati da se prenesu drugoj odgovornoj osobi. 

• Sukladno članku 7. stavak 3. GDPR-a, možete u svakom trenutku povući svoju privolu. Posljedično nam neće biti dopušteno nastaviti s obradom podataka temeljem predmetne privole u budućnosti.

• Sukladno članku 77. GDPR-a, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. Možete kontaktirati nadzorno tijelo u Vašem uobičajenom boravištu, mjestu rada, ili mjestu sjedišta naše tvrtke, u ovom slučajuAgenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Navedena prava možete ostvariti kontaktiranjem BIPE na zastita-podataka@bipa.hr

1.4.2. Pravo na prigovor

U slučaju kada se obrada Vaših osobnih podataka temelji na legitimnim interesima sukladno članku 6. stavak 1. podstavak 1. točka f. GDPR-a, imate – kako je već gore navedeno – pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka sukladno članku 21. GDPR-a, uz uvjet da postoje razlozi koji proizlaze iz Vaše konkretne situacije.
Vaš prigovor pošaljite na  zastita-podataka@bipa.hr.
 

2. BIPACard i Bipo Klub KARTICA

U daljem tekstu opisujemo opseg usluga naše kartice.

Za sva pitanja u vezi Vaše Kartice kupca na raspolaganju Vam stoji naš Centar za kupce 0800 2020

2.1. Ako ste  aktivirali Vašu BIPA CARD ili BIPO Club karticu do 25.05.2018. godine, zadržat ćemo samo Vaš broj kartice i datum rođenja kako bismo Vam omogućili 15% popusta na cjelokupan iznos kupnje kao rođendanski poklon bon

U slučaju da ste postali korisnik BIPACard kartice nakon 25.05.2018. od podataka ćemo prikupljati jedino broj Vaše BC   BIPA card kartice i vaš broj mobitela te ponašanje prilikom kupnje (profiliranje), međutim,  i podaci iz ovog članka su pseudonimizirani  te ih se ne može dovesti u vezu s Vama

2.2 Pravna osnova

Navedeni podaci su nužni za izvršenje ugovora, odnosno  kako biste mogli koristiti BIPACard/Bipo klub pogodnosti.

Ova obrada podataka zasniva se na članku 6. st. 1. (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i služi izvršenju ugovora u kojemu se kupac, čiji se i podaci obrađuju, pojavljuje kao BIPACard/Bipo klub kartice. 

Nećemo Vam slati promotivne poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu za to( članak 6. st. 1. (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).

2.3. Trajanje čuvanja podataka

Vaši podaci čuvaju se 3 godine od Vašeg posljednjeg korištenja. Vaši osnovni podaci se čuvaju tijekom vremena korištenja BIPACard/Bipo klub kartice.

3. BC digital

Detaljnije pogledajte na : https://www.bipa.hr/bc-digital/terms.html 

4. BIPO klub program vjernosti

4.1. U BIPO klub program vjernosti se, osim u BIPA poslovnicama, možete registrirati i putem registracijskog obrasca na web stranici https://www.bipoklub.hr/. Kako bismo uspješno proveli postupak registracije i kasnije administrirali Vaše pogodnosti u sklopu BIPO klub programa vjernosti potrebni su nam sljedeći podatci:

 • Barkod broj Vaše BIPACard ili BCdigital kartice,
 • Adresa e-pošte
 • Podaci o kupnji. BIPA u ovom slučaju radi izradu Vašeg profila na način da prati Vaše ponašanje prilikom kupnje (učestalost, proizvodi i slično) kako bismo prepoznali Vaše potrebe i ponudili Vam što je najbolje za Vas. Ako ne posjedujete BIPACard ili BCdigital karticu prilikom registracije će Vam se ponuditi mogućnost učlanjenja u BCdigital klub pogodnosti putem Viber aplikacije. Učlanjenjem u BCdigital klub pogodnosti dobivate barkod broj BCdigital kartice kojim se onda možete registrirati u BIPO klub program vjernosti.

4.2. Svrha

Navedene podatke obrađivat ćemo za sljedeće svrhe:
• Registracija u BIPO klub program vjernosti,
• Administriranje pogodnosti u sklopu BIPO klub programa vjernosti 

Vaša adresa e-pošte može biti korištena i u svrhu distribucije promotivnih letaka (newsletter) u kojima su istaknuti dodatni periodični popusti i prodajne akcije za članove BIPO klub programa vjernosti. Međutim, adresa e-pošte će se za te potrebe obrađivati samo ako ste za to dali svoj izričiti pristanak prilikom registracije u BIPO klub program vjernosti.

Ako ne odaberete opciju primanja promotivnih letaka (newsletter), Vaša adresa e-pošte će se koristiti samo za registraciju u BIPO klub program vjernosti i za distribuciju kupona s popustom za učlanjenje ("popust dobrodošlice").

4.3. Pravna osnova

Obrada podataka za potrebe registracije u BIPO klub program vjernosti i administriranje pogodnosti zasniva se na članku 6. stavku 1. točki b. GDPR-a i služi izvršenju ugovora u kojemu se kupac, čiji se i podaci obrađuju, pojavljuje kao član BIPO klub programa vjernosti i kako bi se izvršile radnje registracije koje prethode učlanjenju odnosno sklapanju ugovora.

Ako odaberete opciju primanja promotivnih letaka (newsletter) u kojima su istaknuti dodatni periodični popusti i prodajne akcije za članove BIPO klub programa vjernosti, takva obrada osobnih podataka se vrši na dobrovoljnoj osnovi u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a. GDPR-a, odnosno kontakt prema Vama se uspostavlja na temelju izričite privole koju ste nam dali prilikom registracije. Jednom danu privolu na ovu vrstu obrade Vaše e-mail adrese možete povući u bilo kojem trenutku. BIPA koristi MailChimp kao marketinšku platformu. Daljnje informacije o politici privatnosti MailChimp-a možete saznati ovdje.  MailChimp koristi različite podatkovne centre diljem SAD-a za pružanje svojih usluga. Europski sud pravde SAD smatra državom s razinom zaštite podataka koja je neadekvatna kada su u pitanju standardi EU. Konkretno, u nedostatku odluke o adekvatnosti i bez odgovarajućih zaštitnih mjera, postoji rizik da američke vlasti obrađuju vaše podatke u svrhu kontrole i praćenja, moguće bez ikakvog pravnog lijeka. Imate mogućnost povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Privolu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera, te ćemo, u slučaju povlačenja privole, Vaše podatke izbrisati.

4.4. Vrijeme pohrane

Ovisno o odabranim opcijama prilikom registracije u BIPO klub program vjernosti, Vaši će se gore navedeni osobni podatci obrađivati sve dok ste član BIPO klub programa vjernosti, odnosno 3 godine od Vašeg posljednjeg korištenja BIPA CARD ili BC digital kartice  ili dok ne povučete privolu za primanje promotivnih letaka (newsletter). U slučaju da niste dali privolu za slanje newsletter-a e-mail korisnika se nigdje ne bilježi nakon što korisnik odbije kupon za poklon dobrodošlice na svoju e-mail adresu. Daljnja pohrana moguća je u pojedinačnim slučajevima isključivo ako je to zahtijevano zakonom.

5. BIPA BACKSTAGE 

U slučaju da koristite usluge šminkanja  BIPA BACKSTAGE-a ili budete prisutni BIPA BACKSTAGE eventu, BIPA će, kao voditelj obrade i uz Vašu prethodnu suglasnost, prikupljati od Vas  sljedeće osobne podatke: fotografije, videosnimke evenata ili usluga šminkanja na kojima ćete biti prisutni, i koje je ovlaštena koristiti u poslovne i marketinške svrhe kao i objavljivati te podatke na društvenim mrežama i web stranicama u iste svrhe.

6. BIPA PARFEEMI -  NEWSLETTER

Na našim internetskim stranicama BIPA Parfemi  pružamo Vam mogućnost da se prijavite na naš Newsletter. Za prijavu na Newsletter potrebno je upisati Vaše ime i prezime te e-mail adresu. Ako pristanete na zaprimanje našeg Newslettera, Vašu e-mail adresu upotrebljavamo za slanje informacija o proizvodima, akcijama, nagradnim igrama i novostima  kao i za ankete o Vašem zadovoljstvu našim uslugama. Spremamo i obrađujemo te podatke sa svrhom slanja Newslettera.

Sadržaji Newsletter-a uključuju akcije (ponude, akcije, nagradne igre, itd.) kao i ponudu BIPE.

S Vašom privolom prikupljamo podatke s koje stranice ste se prijavili na BIPA Newsletter kako bismo Vam mogli slati prilagođene poruke i oblikovati obavijesti prema Vašim osobnim interesima.

Pravna osnova za obradu podataka u okviru slanja Newslettera od strane BIPE je Vaš pristanak prema čl. 6. st. 1 točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kako bi osigurali da prilikom unosa e-mail adrese nije došlo do pogreške, koristimo tzv. Double-Opt in proces ( dvostruka verifikacija): nakon što ste Vašu e-mail adresu unijeli u polje za prijavu, šaljemo Vam link za potvrdu. Tek nakon što ste kliknuli na link za potvrdu, dodaje se Vaša e-mail adresa u bazu podataka za slanje Newslettera.

Danu privolu za zaprimanje Newslettera možete povući u svako doba s budućim učinkom. Link za odjavu pronaći ćete na kraju svakog Newslettera, a isto tako privolu možete povući slanjem e-maila navedenog pod točkom 8. ove Zaštite privatnosti. S Vašim opozivom Vaši podaci se brišu najkasnije u roku od mjesec dana.

Marketinška platforma koju BIPA koristi za slanje Newsletter-a je MailChimp čiju politiku privatnosti možete pročitati ovdje. MailChimp koristi različite podatkovne centre diljem SAD-a za pružanje svojih usluga. Europski sud pravde SAD smatra državom s razinom zaštite podataka koja je neadekvatna kada su u pitanju standardi EU. Konkretno, u nedostatku odluke o adekvatnosti i bez odgovarajućih zaštitnih mjera, postoji rizik da američke vlasti obrađuju vaše podatke u svrhu kontrole i praćenja, moguće bez ikakvog pravnog lijeka. Imate mogućnost povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Privolu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera, te ćemo, u slučaju povlačenja privole, Vaše podatke izbrisati.

7.META PLATFORME (FACEBOOK FANPAGE I INSTAGRAM PROFIL) I TIK TOK

U slučaju da ste korisnik Meta platformi (Facebook ili Instagram profila) te TikTok-a ovim Vas putem obavještavamo kako su zajednički voditelji obrade podataka BIPA, Meta Platforms i TikTok. BIPA, Meta Platforms i TikTok su međusobnim dogovorom uredili odgovornosti za poštovanje obveza zaštite privatnosti. Detalje o navedenom dogovoru možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum i https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller. Koristeći navedene platforme postoji mogućnost da se koriste različiti podatkovni centri u trećim zemljama poput SAD, Malezije i Singapura za pružanje svojih usluga, a za koje Europski sud pravde smatra da ne postoji adekvatna zaštita podataka kad su u pitanju standardi EU.

8. Nagradne igre

8.1. Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Možete sudjelovati u raznim BIPA nagradnim igrama na našoj internetskoj stranici, u našem newsletteru ili drugim BIPA kanalima, primjerice društvenim mrežama (Facebook, Instagram, TikTok). Osobni podaci koje nam ustupite u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri upotrebljavat će se isključivo za provođenje nagradne igre (određivanje pobjednika, obavještavanje pobjednika, slanje nagrade), osim ako u posebnim načelima privatnosti za određenu nagradnu igru nije drugačije određeno ili ako nam niste dali dodatnu izričitu privolu. Pravnu osnovnu za obradu podataka u okviru nagradnih igara u slučaju vašeg sudjelovanja načelno čini čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije.

Ako je to primjenjivo, i ako takav legitimni interes postoji pravnu osnovu činit će članak 6.st.1.t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka  (GDPR) Europske unije.

Podredno, u slučaju da pravnu osnovu ne čini članak 6. st.1.t. (b) i točka (f Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije), istu će činiti Vaša privola  - članak 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe.  Ako je u okviru nagradne igre pravna osnova vaša privola,  možete je  u svakom trenutku opozvati s učinkom za budućnost. Pojedinosti su u tim slučajevima regulirane u posebnim načelima privatnosti određene nagradne igre.

KKako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona (primjerice rješavanje prigovora i slično) te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti. čl. 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR

Ako nam niste dali potrebne navedene podatke, neće biti moguće sudjelovanje u nagradnoj igri/natječaju. Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima koji su prikupljeni u okviru nagradnih igara ili natječaja

U načelu imaju samo stručni sektori unutar BIPE  koji je provodio određenu nagradnu igru. Podaci se prosljeđuju trećim stranama samo ako je to nužno potrebno za provođenje nagradne igre odnosno za slanje nagrade (npr. slanje nagrade putem sponzora nagradne igre, izvršitelja obrade, partnera i sl) ili ako ste nam za to dali svoju izričitu privolu.

8.2.Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane:

Podaci o sudionicima brišu se godinu dana  nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika (napomena: u slučaju javne objave i prijava sudionika i  dobitnika na webu i društvenim mrežama, takve objave se ne brišu sve do opoziva privole u slučaju da je ista bila pravna osnova za obradu podataka). U slučaju materijalne nagrade podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogao omogućiti njezin popravak ili zamjena.

U slučaju da se nagradne igre/natječaji održavaju na Facebooku, u tom slučaju Zajednički voditelji obrade podataka su  Organizator i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin, Irska (u daljnjem tekstu: "Facebook"). Organizator i Facebook su međusobnim dogovorom uredili odgovornosti za poštovanje obveza zaštite privatnosti. Detalje o navedenom dogovoru možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Koristeći Facebook, postoji mogućnost da Facebook koristi različite podatkovne centre diljem SAD-a za pružanje svojih usluga. Europski sud pravde SAD smatra državom s razinom zaštite podataka koja je neadekvatna kada su u pitanju standardi EU. Konkretno, u nedostatku odluke o adekvatnosti i bez odgovarajućih zaštitnih mjera, postoji rizik da američke vlasti obrađuju vaše podatke u svrhu kontrole i praćenja, moguće bez ikakvog pravnog lijeka.

9.Videonadzor 

BIPA d.o.o., ZAGREB – Vodovodna 20/a  kao voditelj obrade podataka u svim svojim poslovnicama ima postavljen videonadzor. Videonadzor u smislu odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (NN 42/18, dalje u tekstu: zakon) odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.
Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se isključivo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.
Videonadzorom su obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija, a u nekim poslovnicama i  vanjska površina objekta, čiji je nadzor nužan radi postizanja gore spomenute  svrhe.
Snimke videonadzora BIPA čuva sukladno zakonu, najviše do šest mjeseci, nakon čega će snimke biti izbrisane, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora imaju odgovorne osobe i osobe koje je BIPA kao voditelj obrade ovlastila. Odgovorne i ovlaštene  osobe ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno gore utvrđenoj  svrsi.
Sustav videonadzora BIPE  je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
Pristup podacima prikupljenim putem videonadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga. 

10. Ankete potrošača

Vaše podatke, koristimo za poziv na ispunjavanje ankete potrošača. Ankete kao takve se izvode anonimno, ukoliko ne postoji suglasnost za neanonimnu anketu. Iz odgovora u potrošačkoj anketi nije moguće izvoditi zaključke o Vama osobno.

11. Kontakt podaci (za ispitanike radi ostvarivanja prava)

11.1. Kada kontaktirate s nama putem e-maila na (bipa@bipa.hr) ili putem pošte na adresu Vodovodna 20A, Zagreb, Vaši podaci koje ste nam dostavili  biti će pohranjeni, kako bismo odgovorili na Vaša pitanja odnosno riješili Vaš zahtjev. Također postoji mogućnost da Vaš e-mail ili dopis proslijedimo drugom djelatniku BIPA ili trećim osobama radi postupanja po Vašem zahtjevu te da Vaše podatke proslijedimo ukoliko je to nužno radi izvršavanja zakonskih obveza kao i u slučaju zaštite Vašeg ili javnog interesa. Podatke u vezi ovoga brišemo, nakon što pohranjivanje više nema svrhu ili ograničavamo obradu, ukoliko postoje zakonske obveze čuvanja podataka.

11.1. Pravna osnova za ovu obradu je članak 6. stavak 1. točka (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Voditelja obrade te ćemo Vaše podatke čuvati u zakonom propisanim rokovima, a svrha obrade je rješavanje prigovora i zahtjeva kupaca i stranaka.

12. Promocije

Naše promocije su slojevite. U okviru promidžbenih kampanja koje se sastoje od prikupljanja bonus kuna i ostvarivanja različitih popusta. Moguće je također ostvariti prednosti iz širokog asortimana proizvoda. To zavisi od toga, koje posebne promocije nudimo našim kupcima u određenom kalendarskom mjesecu ili u određenom kalendarskom tjednu. Informacije o budućim posebnim promocijama dobivate iz naših letaka.

13. Obrada podataka u svrhu istraživanje tržišta

Istraživanjem tržišta u mogućnosti smo utvrditi statističke pokazatelje koji nam omogućuju donošenje odluka u poslovanju. Pri tome je pokriven određen opseg tema, na primjer demografski razvoj, potrošačke navike ili korištenje medija.

Obrađujemo Vaše  podatke iz čl.1.1 ovih Pravila privatnosti u svrhu istraživanja tržišta i mišljenja. Vaši podaci se pri tome anonimiziraju, te ih samo mi koristimo u statističke svrhe te se ne mogu povezati s Vama u bilo kojem trenutku. Možete prigovoriti ovoj obradi podataka u bilo koje doba bez navođenja razloga s trenutačnim učinkom. To možete učiniti na način kako je navedeno u točki 8. ovih Pravila privatnosti.

Ova obrada podataka zasniva se na članku 6. st. 1. (f)  Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i služi za poboljšanje naših ciljeva navedenih u ovim Pravilima privatnosti. Naše kupce štitimo tako što istraživanje tržišta izvodimo s anonimiziranim podacima.

14. Korištenje usluga za obradu osobnih podataka / obradu podataka u zemljama izvan Europskog gospodarskog područja

BIPA pruža usluge i obrađuje Vaše osobne podatke putem pružatelja usluga za BIPACard/Bipo klub kartice. Pružatelji usluga obrađuju podatke isključivo po nalogu BIPA i obvezni su pridržavati se važećih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Svi izvršitelji obrade su pažljivo odabrani i dobivaju pristup Vašim podacima samo u opsegu i za vrijeme koje je potrebno za izvršenje usluga odnosno u opsegu za koji ste dali suglasnost za obradu i korištenje podataka.

Ukoliko se BIPA odluči za pružatelja usluga u zemljama poput SAD-a ili u zemljama Europskog gospodarskog prostora, na iste se primjenjuju lokalni propisi o zaštiti osobnih podataka, koji opće osobne podatke ne štite u istoj mjeri, kao što je to slučaj u državama članicama Europske unije. Neovisno o navedenom Opća uredba o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se u navedenom slučaju i na takve izvršitelje obrade, koji su dužni poštivati sve odredbe Uredbe. Ukoliko se Vaši podaci obrađuju u zemlji, koja ne raspolaže s priznatom visokom razinom zaštite podataka kao što je to u Europskoj uniji, BIPA osigurava primjerenu zaštitu Vaših osobnih podataka putem odgovarajućih ugovornih klauzula ili drugih priznatih instrumenata.

Vaša prava glede zaštite podataka, načela obrade podataka, kao i prava prilikom povrede osobnih podatak mogu biti ograničeni u smislu članka 23. Opće urede o zaštiti podataka primjerice  radi nacionalne sigurnosti, obrane, javne sigurnosti progona kaznenih djela i sl. u kojim slučajevima će se osobni podaci prosljeđivati državnim tijelima u okviru zakonski dopuštenog.

15.  Sigurnost podataka

Poduzimamo pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, kako bismo što je moguće više sveobuhvatno zaštitili Vaše podatke od neželjenih pristupa. Pored osiguranja radnog okruženja, u pojedinim područjima koristimo na primjer enkripciju (Račun kupca, kontaktni obrazac na web stranici).  Informacije koje ste nam dostavili prenose se enkriptirani uz pomoć SSL-protokola (Secure Socket Layer), kako bi izbjegli zlouporabu podataka od strane trećih osoba. Ovo prepoznajete po tome što je u statusnoj traci Vašeg pretraživača simbol lokota zatvoren, a linija za adresu počinje s „https“. Sigurnost podataka se prilagođava aktualnom stanju tehnike računalnih programa.

 

Zaštita privatnosti prilikom korištenja BIPA Internet stranica

Naše mrežne stranice su: www.bipa.hr, www.bipoklub.hr i bipaparfemi.hr i drago nam je što ih posjećujete. Zaštita i sigurnost podataka vrlo su nam važni. Stoga Vas želimo obavijestiti o osobnim podacima koje prikupljamo tijekom Vašeg posjeta našoj mrežnoj stranici o svrhama u koje ih koristimo.
Osobni podaci koji su nam dostavljeni bit će obrađeni na strogo povjerljiv način i u skladu sa zakonima o zaštiti podataka te u skladu s ovom obavijesti u zaštiti privatnosti.

Budući da se naša politika zaštite privatnosti može nužno prilagođavati uslijed promjena zakonskih odredbi ili promjena naših internih procesa, tražimo od Vas da redovito pročitate obavijest o zaštiti privatnosti. Obavijesti možete pristupiti, pohraniti je i ispisati u bilo kojem trenutku.

1. Opseg  primjene


Mrežna stranica: www.bipa.hr, , www.bipaparfemi.hr  i www.bipoklub.hr 
Ova izjava o zaštiti privatnosti podataka primjenjuje se na mrežnu stranicu BIPE kojoj se pristupa putem www.bipa.hr, www.bipaparfemi.hr  i www.bipoklub.hr kao i sve povezane mikro-stranice te našu BIPO aplikaciju.

4. Obrada podataka

4.1. Mrežna stranica

a. Opseg i svrha obrade

Evidentiramo i koristimo osobne podatke naših korisnika samo u mjeri koja je potrebna za pružanje funkcionalne mrežne stranice te našeg sadržaja i usluga.

Kada pristupate i koristite našu mrežnu stranicu, prikupljamo samo one osobne podatke koje Vaš preglednik automatski prenosi našem serveru. Ove se informacije privremeno pohranjuju u takozvanoj zapisničkoj datoteci. Sljedeće se informacije evidentiraju bez Vaše intervencije te ostaju pohranjene sve dok ne budu automatski izbrisane:

• IP adresa računala s kojeg se spajate,
• Datum i vrijeme pristupa,
• Naziv i URL adresa datoteke koja se dohvaća,
• Mrežna stranica s koje pristupate (URL adresa mrežne stranice s koje se pokreće zahtjev za pristupanje našoj mrežnoj stranici),
• Korišteni preglednik te, gdje je to primjenjivo, operativni sustav Vašeg računala, kao i naziv Vašeg davatelja usluge internetskog pristupa.

Navedene podatke obrađivat ćemo za sljedeće svrhe:
• Opće administriranje,
• Osiguranje neometanog povezivanja na mrežnu stranicu,
• Osiguranje lakog korištenja naše mrežne stranice,

b. Pravna osnova

Članak 6. stavak 1. točka f. GDPR-a služi kao pravna osnova za obradu podataka. Obrada navedenih podataka nužna je radi pružanja naših usluga te stoga služi zaštiti legitimnog interesa naše tvrtke.

c. Brisanje podataka i razdoblje pohrane

Osobni podaci ispitanika brišu se ili blokiraju čim se ispuni svrha njihove pohrane. Prikupljanje podataka radi pružanja mrežne stranice i pohrana podataka u zapisničke datoteke apsolutno je nužna za upravljanje mrežnom stranicom. Posljedično, korisnik nema mogućnost prigovora. Moguća je daljnja pohrana podataka u pojedinačnim slučajevima ako je to zahtijevano zakonom.

4.2. Kontaktni obrazac

a. Opseg i svrha obrade

Da biste nas kontaktirali, možete upotrijebiti kontaktni obrazac. Za korištenje kontaktnog obrasca potrebne su nam sljedeće informacije:
• Događaj zbog kojeg nas kontaktirate,
• Pozdrav/Oslovljavanje,
• Prezime,
• Adresa e-pošte,
• Poruka.

Mogu se dati daljnji podaci kao što su ime, adresa, broj telefona i telefaksa, konkretna prodavaonica, broj BIPA kartice, ali to nije nužno. Vaše podatke koristimo da bismo odgovorili na Vaš upit i, ako je potrebno, poslali Vam traženi informativni materijal. Ako je potrebno, informacije koje nam pružite bit će proslijeđene tijelu nadležnom za Vaš upit. U slučaju da se Vaši osobni podaci prosljeđuju Vašoj BIPA trgovini, imate opciju obavijestiti nas da se Vaši osobni podaci imaju otkriti isključivo središnjem odjelu za upravljanje odnosima s kupcima BIPE. U ovom ćemo slučaju proslijediti Vaš upit Vašoj BIPA prodavaonici u anonimnom obliku. Podaci koje unesete prenose se putem sigurne https / SSL veze. Vaši će podaci biti izbrisani u roku od 90 dana nakon završetka obrade, izuzev ako je dulja pohrana nužna iz razloga provjerljivosti, korisničke usluge ili zakonski propisanih rokova čuvanja podataka.

b. Pravna osnova

Gore opisana obrada podataka u svrhu uspostavljanja kontakta vrši se na dobrovoljnoj osnovi u skladu s člankom 6. stavak 1. točka a. GDPR-a, na izjavi privole koju podnosite kako slijedi:
□ Unosom svojih podataka i klikom na tipku „pošalji“, izjavljujem svoju privolu na korištenje moje adrese e-pošte za odgovor na moj kontaktni upit.
Svoju privolu na obradu osobnih podataka prikupljenih tijekom postupka prijave mogu povući u bilo kojem trenutku.

c. Vrijeme pohrane

Čim upit koji ste uputili bude obrađen i relevantne činjenice konačno razjašnjene, Vaši osobni podaci obrađeni putem kontaktnog obrasca bit će izbrisani. Daljnja pohrana moguća je u pojedinačnim slučajevima ako je to zahtijevano zakonom.


5. Kolačići

Prikupljamo Vaše podatke prilikom korištenja naše web stranice što je definirano politikom korištenja kolačića ( https://www.bipa.hr/info/politika-koristenja-kolacica ).

a. Opseg i svrha obrade

Kolačići: Koristimo takozvane kolačiće u nekih dijelovima naše mrežne stranice, npr. za prepoznavanje preferencija posjetitelja da bismo mogli na odgovarajući način oblikovati mrežnu stranicu. Navedeno olakšava navigaciju i visoki stupanj prilagođenosti naše mrežne stranice korisniku. Kolačići nam također pomažu identificirati posebno popularne dijelove naše mrežne stranice. Kolačići su male datoteke pohranjene na korisnikovom tvrdom disku. Omogućuju pohranjivanje podataka na određeno razdoblje i identificiranje korisnikovog računala. Za bolje usmjeravanje korisnika i individualnu prezentaciju usluge, koristimo trajne kolačiće. Također koristimo takozvane kolačiće sesije, koji se automatski brišu kada zatvorite svoj preglednik. Svoj preglednik možete postaviti tako da Vas obavještava o postavljanju kolačića. To će učiniti uporabu kolačića transparentnom za Vas. Važno: Ako u potpunosti isključite uporabu kolačića, možda nećete moći koristiti određene funkcije naše mrežne stranice. Upotrebljavamo sljedeće četiri kategorije kolačića na našoj mrežnoj stranici:


• nužni kolačići
• kolačići izvedbe (statistički kolačići)
• kolačići funkcionalnosti / personalizacije (za postavke)
• privremeni kolačići
• oglašivački (marketinški) kolačići. Na našoj se mrežnoj stranici koriste razne vrste kolačića; vrsta i funkcija objašnjeni su kako slijedi:

b. Kategorije kolačića

Apsolutno nužni kolačići: Ovi su kolačići nužni da biste se mogli kretati po mrežnoj stranici i koristiti njezine funkcije, primjerice pri pristupanju dijelovima zaštićenim zaporkom. Bez ovih kolačića ne možemo Vam pružiti određene usluge koje zahtijevate. Koristimo kolačiće za jedinstveno identificiranje registriranih korisnika, tako da mogu biti identificirani tijekom boravka na mrežnoj stranici i kada se na nju vrate.
Kolačići izvedbe (statistički kolačići): Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji koriste mrežnu stranicu, primjerice, koje podstranice najčešće posjećuju te dobivaju li poruke pogreške od mrežne stranice. Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve podatke koji bi se mogli upotrijebiti za identificiranje posjetitelja. Svi podaci prikupljeni pomoću ovih kolačića anonimni su i služe isključivo poboljšanju funkcionalnosti i usluge mrežne stranice. Stoga koristimo kolačiće izvedbe za generiranje statistike o korištenju naše mrežne stranice te da bismo vidjeli koliko su učinkovite naše oglašivačke kampanje.
Kolačići funkcionalnosti / personalizacije: Ovi kolačići omogućuju mrežnim stranicama da zapamte posjetiteljeve prethodne informacije (npr. korisničko ime, jezik ili odabranu prodavaonicu) kako bi ponudile optimizirane značajke krojene prema pojedinačnom posjetitelju. Primjerice, mrežna Vam stranica može pružati ažurne informacije o Vašoj prodavaonici tako što će pohraniti podatak o Vašoj trenutačnoj lokaciji u kolačić. Ovi kolačići također služe održavanju postavki koje unesete na mrežnoj stranici (npr. vrstu ili veličinu slova, ili druge korisnički podesive opcije). Također se koriste za pružanje usluga koje zatražite, primjerice kada želite pogledati video. Ovi kolačići ne mogu pratiti aktivnosti Vašeg preglednika na drugim mrežnim stranicama. Ne prikupljaju nikakve podatke o Vama koji bi se mogli koristiti u svrhu oglašavanja te ne mogu pratiti gdje na mreži ste bili izvan naše mrežne stranice. Stoga koristimo kolačiće funkcionalnosti / personalizacije da bismo Vas prepoznali kada sljedeći put posjetite našu mrežnu stranicu i personalizirali sadržaj te spremili Vaše postavke (primjerice, Vašu preferiranu prodavaonicu).
Privremeni kolačići: Naša mrežna stranica koristi privremene kolačiće, koji se automatski brišu kada zatvorite svoj preglednik. Ova vrsta kolačića omogućuje nam prikupljati identifikacijski podatak Vaše sesije, čime je Vama omogućena dodjela različitih zahtjeva preglednika zajedničkoj sesiji, a nama omogućuje prepoznavanje Vašeg krajnjeg uređaja tijekom naknadnih posjeta mrežnoj stranici.Oglašivački (ciljani) kolačići: Ovi se kolačići koriste za oglašavanje krojeno prema Vama i Vašim interesima. Također služe za ograničavanje kako i koliko često ćete vidjeti oglas, za mjerenje učinkovitosti oglašivačke kampanje, te za razumijevanje ponašanja ljudi nakon gledanja oglasa. Ciljani kolačići obično se smještaju na stranice oglašivačkih mreža uz suglasnost operatera mrežne stranice. Prepoznajete da je korisnik posjetio stranicu i prosljeđujete predmetnu informaciju drugim tvrtkama, npr. oglašivačkim tvrtkama. Često su povezani s funkcionalnošću mrežne stranice koju pruža predmetna tvrtka. Stoga koristimo ciljane kolačiće radi povezivanja na društvene mreže koje potom mogu koristiti informacije o Vašem posjetu za krojenje oglašavanja na drugim mrežnim stranicama za Vas te za pružanje informacija o Vašem posjetu oglašivačkim mrežama koje koristimo kako bi Vam, temeljem Vašeg ponašanja pri pregledavanju mreže, kasnije predstavili točno ono oglašavanje za koje biste potencijalno mogli biti zainteresirani.

c. Pravna osnova

Pravna osnova za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića je članak 6. stavak 1. točka a. GDPR-a (privola). Ako ste nam dali svoju privolu za korištenje kolačića na osnovi upućivanja (informativni oglas (banner) o korištenju kolačića) koje smo postavili na mrežnoj stranici, zakonitost korištenja dodatno je regulirana člankom 6. stavak 1. podstavak 1.a GDPR-a.

d. Vrijeme pohrane

Čim podaci preneseni putem kolačića prestanu biti potrebni za gore opisane svrhe, predmetni će podaci biti izbrisani. Daljnja pohrana moguća je u pojedinačnim slučajevima ako je to zahtijevano zakonom.

e. Postavke preglednika

Većina je preglednika već zadano postavljena za prihvaćanje kolačića. No, možete promijeniti postavke svog preglednika na način da prihvaća samo određene kolačiće ili da uopće ne prihvaća kolačiće. No, naglašavamo da možda nećete više moći koristiti sve funkcije naše mrežne stranice ako postavke Vašeg preglednika onemogućuju kolačiće na našoj mrežnoj stranici.

Također možete upotrijebiti postavke svog preglednika za brisanje kolačića koji su već pohranjeni u Vašem pregledniku. Nadalje, moguće je postaviti Vaš preglednik tako da Vas obavijesti prije pohranjivanja kolačića. Budući da se različiti preglednici mogu razlikovati u pogledu odgovarajućih funkcija, molimo da za postavljanje opcija koristite odgovarajući izbornik za pomoć u Vašem pregledniku.
Ako biste željeli obuhvatni pregled pristupa svih trećih strana Vašem internetskom pregledniku, preporučujemo da instalirate posebno programirane dodatke.6. Alati za analizu i praćenje

Koristimo alate za praćenje i analizu da bismo osigurali kontinuirano optimiziranje i korisnički prilagođen dizajn naše mrežne stranice. Pomoću mjera praćenja također možemo statistički evidentirati korištenje naše mrežne stranice i dalje razvijati našu internetsku ponudu za Vas uz pomoć stečenog znanja.
Na temelju Vaših interesa, korištenje niže opisanih alata za praćenje i analizu opravdano je u skladu s člankom 6. stavak 1. podstavak 1. točka f. GDPR-a. Sljedeći opisi alata za praćenje i analizu također prikazuju odgovarajuće svrhe obrade i obrađivane podatke.

a. Google Analytics

Stvaramo pseudonimizirane korisničke profile pomoću alata Google Analytics za dizajniranje naše mrežne stranice usmjereno na potražnju. Google Analytics koristi kolačiće, koji su tekstualne datoteke smještene na Vaše računalo i pomažu mrežnoj stranici analizirati kako korisnici koriste stranicu. Informacije koje kolačić generira o Vašem korištenju ove mrežne stranice obično se prenose na server tvrtke Google u SAD-u i tamo se pohranjuju. No, budući da smo aktivirali anonimiziranje IP adrese na ovoj mrežnoj stranici, Vašu će IP adresu prvo skratiti Google u zemljama članicama Europske Unije ili drugim državama koje su strane u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo će u iznimnim slučajevima puna IP adresa biti prenesena na Google-ov server u SAD-u i tek tamo skraćena. Google koristi predmetne informacije u svrhu vrednovanja Vaše uporabe mrežne stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnosti mrežne stranice, te da bi nam pružio druge usluge vezane uz aktivnost mrežne stranice i korištenje interneta.

U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na stvaranje pseudonimiziranih korisničkih profila. Nekoliko je načina na koji to to možete učiniti:

1.) Jedan od načina za ulaganje prigovora na analizu mreže pomoću alata Google Analytics je postavljanje kolačića za izuzimanje koji daje nalog Googleu da ne pohranjuje ili ne koristi Vaše podatke u svrhe analize mreže. Molimo, imajte u vidu da se uz ovakvo rješenje analiza mreže neće provoditi onoliko dugo koliko kolačić za izuzimanje bude pohranjen u pregledniku. Ako želite postaviti kolačić za izuzimanje sada, molimo kliknite ovdje.

2.) Također možete spriječiti pohranjivanje kolačića koji se koriste za stvaranje profila tako što ćete na odgovarajući način prilagoditi postavke softvera Vašeg preglednika.

3.) Ovisno o pregledniku koji koristite, imate opciju instaliranja dodatka za preglednik koji sprječava praćenje. Molimo kliknite ovdje i instalirajte dodatak za preglednik dostupan na predmetnoj poveznici.

b. Google AdWords

Ova mrežna stranica koristi i Google AdWords oglašavanje. Informacije o korisnicima poštuju se i upotrebljavaju uz pažnju, u svrhu zaštite osobnih podataka. Svi prikupljeni podatci će biti korišteni u skladu s našom i Google-ovom politikom privatnosti.

7. Dodaci

a. META platforme (Facebook i instagram), TikTok, Twitter, YouTube, Pinterest


Naša mrežna stranica sadrži dodatke za društvene mreže, i to društvenih mreža platformi META (Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA), „TikTok“ (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland), „Twitter“ (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA),  „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Avenue, San Bruno,  California 94066, USA) i „Pinterest“ (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco,  California 94103, USA). Moguće je da će se osobni podaci o posjetiteljima mrežne stranice također prikupljati putem navedenih dodataka, prenositi odgovarajućim servisima i povezivati na odgovarajući servis posjetitelja.

BIPA ne prikuplja nikakve osobne podatke putem dodataka za društvene mreže. S ciljem sprječavanja prijenosa podataka pružateljima usluga u SAD-u bez korisnikovog znanja, na našoj smo mrežnoj stranici upotrijebili takozvano rješenje Shariff. Navedeno rješenje ima za učinak to da su odgovarajući dodaci za društvene mreže inicijalno ugrađeni samo kao grafika na mrežnoj stranici. Ova grafika sadrži poveznicu na mrežne stranice pružatelja usluge na kojeg se odnosi dodatak. Tek kada kliknete na jednu od grafika, bit ćete preusmjereni na servis predmetnog pružatelja usluge. Navedeno rješenje osigurava da se prilikom Vašeg posjeta našoj mrežnoj stranici osobni podaci ne prenose automatski pružatelju usluge na kojeg se odnosi odgovarajući dodatak za društvene mreže. Ako kliknete na jedan od slikovnih prikaza dodatka za društvene mreže, podaci se mogu prenijeti odgovarajućem pružatelju usluge i tamo pohraniti. Ako ne kliknete niti na jednu grafiku, neće se odviti nikakav prijenos podataka između Vas i odgovarajućeg pružatelja usluge na kojeg se odnosi dodatak za društvene mreže.
Nakon što kliknete na dodatak za društvene mreže, odgovarajući pružatelj usluge prima informaciju da ste posjetili odgovarajuću stranicu naše internetske ponude. Molimo imajte u vidu da ne trebate imati korisnički račun pri predmetnom servisu, niti se na ovaj način prijavljujete u svoj račun na predmetnom servisu. No, ako već imate korisnički račun kod odgovarajućeg pružatelja usluge i već ste prijavljeni u navedeni račun dok posjećujete našu mrežnu stranicu, podaci prikupljeni putem dodatka za društvene mreže bit će dodijeljeni izravno Vašem računu. Ako ne želite ovakvo povezivanje s Vašim profilom kod pružatelja usluge, trebate se odjaviti iz Vašeg korisničkog računa prije nego što kliknete na jedan od dodataka za društvene mreže.

Molimo imajte u vidu da BIPA nema utjecaja na to prikuplja li i u kojoj mjeri odgovarajući pružatelj usluga Vaše osobne podatke. Nismo upoznati s opsegom, svrhom i razdobljima pohrane u slučaju odgovarajućeg prikupljanja podataka. No, želimo naglasiti kako je nužno pretpostaviti da se najmanje IP adresa i podaci o uređaju koriste i evidentiraju putem dodataka za društvene mreže. Također je moguće da odgovarajući pružatelji usluga koriste kolačiće.

Opseg i svrha prikupljanja podataka od strane odgovarajućeg servisa, kao i daljnje obrade i korištenja Vaših podataka od strane istog, mogu se pronaći u informacijama o zaštiti podataka izravno na mrežnim stranicama servisa. Tamo ćete također dobiti daljnje informacije o Vašim odgovarajućim pravima na zaštitu podataka i postavljanju opcija za zaštitu Vaše privatnosti:

 

a) Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA
https://www.facebook.com/privacy/policy/ , https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content


b) TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hr

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy


d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

8. Hiperveze

Naša mrežna stranica može, s vremena na vrijeme, sadržavati poveznice na mrežne stranice i s mrežnih stranica naših partnerskih mreža, oglašivača i povezanih društava. Ako slijedite poveznice na navedene mrežne stranice, molimo imajte u vidu da predmetne mrežne stranice imaju vlastite politike privatnosti te da mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost ili obvezu vezano uz predmetne politike. Molimo provjerite predmetne politike prije nego što pružite bilo kakve osobne podatke na navedenim mrežnim stranicama.


10. Sigurnost podataka i sigurnosne mjere

Predani smo zaštiti Vaše privatnosti i postupanju s Vašim osobnim podacima na povjerljiv način. Kako bismo spriječili manipulaciju, gubitak ili zlouporabu Vaših podataka pohranjenih kod nas, poduzimamo obuhvatne tehničke i organizacijske mjere, koje se redovito provjeravaju i prilagođavaju tehnološkom napretku. Sve platne transakcije šifrirane su korištenjem SSL tehnologije.

No, želimo naglasiti da je, s obzirom na strukturu interneta, moguće da se druge osobe ili institucije za koje nismo odgovorni ne  pridržavaju pravila zaštite podataka i gore navedenih sigurnosnih mjera.
Naročito se to odnosi na nešifrirane podatke – npr. ako se šalju putem elektroničke pošte – koje treće strane mogu pročitati. Nemamo tehnički utjecaj na navedeno. Odgovornost je svakog korisnika podatke koje daje zaštititi od zlouporabe šifriranjem ili na bilo koji drugi način.

 

11. Stupanje na snagu i izmjene Pravila o zaštiti privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu dana 19.10.2023. godine.

Pravila o zaštiti privatnosti bit će predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavit ćemo na ovu internetsku stranicu.